Cennik

Miesięczny koszt obsługi Klienta uzależniony jest od specyfiki i skali Państwa działalności, a także od ilości dokumentów księgowych i zatrudnianych pracowników oraz formy opodatkowania.

Ceny usług księgowych netto kształtują się następująco:

  • Ryczałt Ewidencjonowany - 162 zł
  • Książka Przychodów i Rozchodów - 200 zł
  • Pełna Księgowość - 1 000 zł
  • Płace i Rozliczenia z ZUS - 30 zł za zleceniobiorcę / 50 zł za pracownika

Za usługę księgową wystawiana jest faktura stanowiąca dla naszych Klientów koszt uzyskania przychodów.