Oferta

Biuro Usług Rachunkowych Izabela Picher-Ruszyńska świadczy profesjonalne, kompleksowe usługi dla małych i średnich firm borykających się ze skomplikowanymi przepisami prawno-podatkowymi oraz przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Biuro podejmuje współpracę zarówno z osobami zamierzającymi otworzyć działalność gospodarczą, jak również z przedsiębiorcami już działającymi.

W zakresie księgowości oferujemy Państwu między innymi:

 • prowadzenie Pełnych Ksiąg Rachunkowych (Ksiąg Handlowych),
 • prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie dokumentacji dla celów Ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (zarówno dla potrzeb Urzędów Skarbowych, Sądów jak i Urzędów Statystycznych),
 • rozliczanie przedsiębiorców z Zus.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej oferujemy Państwu między innymi:

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zatrudniania pracowników,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • rozliczanie wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z Zus oraz prowadzenie rejestracji w Zus pracowników i członków ich rodzin,
 • przygotowywanie deklaracji oraz płatności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • dla zatrudniających osoby niepełnosprawne prowadzenie elektronicznej sprawozdawczości do PFRON składanie wniosków o dofinansowanie i zwrot zapłaconych składek.